2012 elutöö preemia laureaat Ain Heinaru

Ain HeinaruAin Heinaru (3. oktoober 1943 - 30. aprill 2022) sündis ja kasvas üles Tallinnas. Ta on lõpetanud Tallinna 20. Keskkooli ja 1967 aastal Tartu Ülikooli bioloogia eriala. Ta oli üks esimesi teadlasi Tartu Ülikoolis, kes hakkas tegelema geneetikaga. 1971 kaitses ta geneetikaalase kandidaaditöö, milles uuris antibiootikumiresistentsuse ülekannet bakteritel. Aastatel 1977-78 tegi ta teadustööd Šotimaal Edinburghi Ülikoolis Prof. Ain Heinarust sai 1990 aastal  loodud Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi esimene direktor ja ta on töötanud samas instituudis alates 1992. aastast geneetikaprofessorina. Prof. Heinaru on oma tööga aluse pannud biodegradatiivsete plasmiidide uurimise suunale Eestis ning välja kasvatanud sellega tegeleva uue teadlaste põlvkonna. Lisaks kõrgetasemelisele teadustööle ja hulgalistele juhendamistele on ta andnud olulise panuse ka õpetamisse ja teadustöö populariseerimisse. Prof. Heinaru on  koostanud väga mahuka geneetika õpiku koos selle juurde kuulva sõnastikuga.  Aastal 2012 omistati prof. Ain Heinarule Eesti Inimesegeneetika Ühingu elutööpreemia. Lisaks on Prof. Ain Heinaru pälvinud hulgaliselt teisi tunnustusi, sealhulgas Valgetähe IV klassi teenetemärgi, Tartu Ülikooli suure medali, Tartu medali, 1992 riikliku teaduspreemia ja 2014 Eesti Vabariigi teaduspreemia elutöö eest.