Üks eesti noorteadlane saab tasuta osaleda ESHG2022 konverentsil - konkurss avatud 28. veebruarini

24.01.2022

Euroopa Inimesegeneetika Ühing annab noorteadlastele välja ühe ESHG2022 konverentsil tasuta osalemisvõimaluse iga riigi kohta. 

Ootame meie ühingu liikmetest noorteadlastelt sooviavaldusi Eesti stipendiaadina Viinis ESHG2022 konverentsil osalemiseks. Avalduse võivad esitada ka noorteadlased, kes hetkel veel ei ole meie ühingu liikmed, aga on nõus valituks osutudes märtsikuust ühinguga liituma, kuna statuudi alusel tohime Eesti Inimesegeneetika Ühingu poolt soovitada ainult oma liikmeid.

Avalduse eelduseks on Euroopa konverentsile abstrakti esitamine. ESHG2022 abstraktide tähtaeg on 11. veebruar.

Tähtaeg Eesti Inimesegeneetika Ühingule sooviavalduste esitamiseks aadressil estshg@ebc.ee on 28. veebruar2022.
Taotlejatelt soovime:
1. ESHG2022 konverentsile esitatud abstrakti koopiat
2. Lühikest motivatsioonikirja koos kinnitusega, et valituks osutuna on stipendiaat nõus konverentsil osalema ja vajadusel astuma Eesti Inimesegeneetika Ühingu liikmeks.

Eesti Inimesegeneetika Ühingu info: https://estshg.ut.ee

Euroopa Inimesegeneetika Ühingu (ESHG) ja ESHG2022 konverentsi info: https://2022.eshg.org/