2009 elutöö preemia laureaat Henni-Heidi Kallak

   
Henni-Heidi Kallak
 (20. oktoober 1931 Viljandi – 8. juuli 2013 Tallinn) oli eesti bioloog.

Ta lõpetas 1951. aastal Viljandi 1. Keskkooli ja 1956. aastal Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Ta sai 1965. aastal bioloogiakandidaadi kraadi.

Ta oli aastatel 1962–1992 TRÜ/ Tartu Ülikooli õppejõud, sealhulgas:

  • 1971–1981 geneetika ja darvinismi (hiljem geneetika ja tsütoloogia) kateedri juhataja
  • 1981–1992 dotsent
  • 1992 molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor
  • 1997 emeriitprofessor

Ta tegeles taimegeneetika ja evolutsioonibioloogiaga, uurimisvaldkonnad olid taimegeneetika, arengubioloogia ning evolutsiooniline bioloogia.

 

Ta avaldas raamatuid evolutsiooniõpetuse teemadel.

1967 “Evolutsiooni põhitegurid”. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool
1970 2. parandatud trükk. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool
1970 “Elusa looduse evolutsioonist”. Tallinn: Valgus
1973 “Evolutsiooniidee kujunemisest”. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool
1982 “Evolutsiooni materjal ja tegurid: õppevahend bioloogiaosakonna üliõpilastele”. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool
1984 “Darvinism, selle eelkäijad ja edendajad”. Tallinn: Valgus
1986 “Adaptatsiogenees ja liigiteke”. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool
1990 “Bioevolutsioon”. Tallinn: Valgus

  

Tunnustus:

  • 2006 Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu auliige
  • 2009 auhind “Elutöö geneetikuna”

 

Allikas: Wikipedia