2022 elutöö preemia laureaat Raivo Uibo

Raivo Uibo

Ühingu 2022. aasta elutöö preemia pälvis immunoloogia professor Raivo Uibo.


Prof Uibo alustas oma teadustööd Tartu Ülikooli (siis Tartu Riikliku Ülikooli) üliõpilasena. Tema  teadustöö pälvis tähelepanu nii Eestis kui väljaspool Eestit ning muude tunnustuste hulgas pälvis ta esimese auhinna Nõukogude Liidu üliõpilastööde konkursil. 1973. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna ning 1978. aastal kaitses meditsiinikandidaadi kraadi Tartu Riiklikus Ülikoolis. Juba 1979. aastal sai temast Tartu Riikliku Ülikooli üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi (ÜMPI) juhataja. 1990. aastal kaitses ta meditsiinidoktori kraadi Tampere Ülikoolis ja 2003. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Praegu töötab prof Uibo Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudis immunoloogia osakonna juhatajana.


Prof Uibo teadus- ja arendustöö on kogu tema pika karjääri jooksul keskendunud immunoloogia-alastele uuringutele. Tema uurimisvaldkonnad on krooniliste põletikuliste protsesside immunoloogilised mehhanismid, patogeensete ja mitte-patogeensete mikroorganismide osalemine autoimmuunhaiguste tekkes, diagnostiliste immunoloogiliste testide väljatöötamine. Prof Uibo viimaste aastate teadustöö põhisuund on olnud endokriinhaigused, sealhulgas diabeet ja rasedusaegne diabeet. Oma teadustöö raames teeb prof Uibo koostööd üle kogu Euroopa ning on ka ise viibinud ja täiendanud ennast mitmel pool välismaal. Näiteks on ta saanud dotsendi kutse Tampere Ülikoolist ning on töötanud külalisprofessorina Lundi Ülikoolis.


Lisaks teadustööle on prof Uibo juhtinud, läbi viinud ja arendanud immunoloogia-alast õppetööd Tartu Ülikoolis. Selles osas on eriti märkimisväärne tema panus eestikeelse erialakeele arendamisse. 2015. aastal ilmus prof Raivo Uibo algatatud originaalne eestikeelne kõrgkooliõpik „Immunoloogia“ (R. Uibo, K. Kisand, P. Peterson, K. Reimand, 2015), millest ilmub peagi täiendatud trükk.  


Soovime Eesti Inimesegeneetika Ühingu poolt prof Uibole õnne ja edu edaspidiseks!