2010 elutöö preemia laureaat Tiina Talvik

Prof emeritus Tiina Talvik
Professor emeritus Tiina Talvikut (sünninimi Tiina Tanimäe, 21. aprill 1938 Tartu – 9. veebruar 2021) tunnustati ühingu poolt elutööpreemiaga 2010 aastal.
Professor Tiina Talvikut võib koos dr. Mari Sitska ja prof. Avo-Valdur Mikelsaarega lugeda Eesti kliinilise geneetika alustaladeks, kes alustasid juba 1969. aastal medistiinigeneetilise nõustamisega Tartus. 
Tiina Talvik lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1962. aastal ning alustas tööd Tartu Lastehaiglas ja Tartu Lastepolikliinikus lastearsti ja lasteneuroloogina.

Aastatel 1968-1975 oli ta Tartu Kliinilise Haigla meditsiinigeneetika labori juhataja. Sealt edasi, aastail 1975-1991 TÜ neuroloogia ja neurokirurgia kateedri assistent ja dotsent ning 1991-1999 TÜ pediaatria kateedri juhataja (alates 1992 ka professor).

Tiina Talvik juhatas Tartu Ülikooli Lastekliiniku pediaatria õppetooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi lastkliinikut aastatel 2000-2003.

Pensionieas jätkas Tiina Talvik aktiivset tööd teadurina ning alates 2005. aastast juhtis SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kliinilise Eetika Komiteed, 2018. aastast oli sama komitee  aseesimees.
Prof. emeritus Tiina Talvik kaitses esmakordselt doktoriväitekirja (kandidaadiväitekirja) 1973. aastal teemal „Kaasasündinud arenguhäiretega vaimselt mahajäänud laste tsütogeneetilised uuringud ja meditsiini-geneetilise konsultatsiooni probleemid“ ja teistkordselt 1992. aastal  „Hypoxic-ischemic brain damage in neonates (clinical, biochemical and brain computed tomographical investigation)“.
Ta oli Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni looja, president ja asepresident, L. Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi juhatuse liige, auliige, Eesti Lastearstide Seltsi auliige, Eesti Inimgeneetika Seltsi juhatuse liige, UNICEF Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi Eetikakomitee liige, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi Rehabilitatsioonikontseptsiooni komisjoni liige, Geenivaramu Eetikakomitee liige, Rahvusvahelise Pediaatriaprofessorite Assotsiatsiooni liige, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kliinilise Eetika Komitee liige. 
Tema juhendamisel on kaitstud 17 doktoriväitekirja ja üks magistritöö (neist 17 Tartu Ülikoolis ning üks Tallinna Ülikoolis); ta publitseeris enam kui 250 teadusartikli rahvusvahelistes ajakirjades. Lisaks aktiivsele teadus- ja õppetööle oli professor Talvik väga hinnatud ja austatud arst. 
Prof. Tiina Talvikule on omistatud mitmeid tunnustusi: Eesti Teadusfondi uurimuse preemia 1999 aastal, Arstiteaduskonna medal 2000 aastal, Milleniumi medal 2000 aastal, Tartu Ülikooli medal 2004. aastal, Eesti Punase Risti I klassi orden 2004. aastal, Tartu medal 2004. aastal, Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 2008. aastal ning 1999. aastal tunnustati teda Aasta Ema tiitliga ja 2018. aastal pälvis ta Tartu aukodaniku tiitli.
Õppejõu- ning kolleegina oli prof. Tiina Talvik alati toetav ja inspireeriv.