2021 elutöö preemia laureaat Elvira Kurvinen

   
Eesti Inimesegeneetika Ühing autasustas Haapsalus toimunud aastakonverentsil elutööpreemiaga meditsiinigeneetik dr. Elvira Kurvineni.

 

Elvira

Meditsiinigeneetik Elvira Kurvinen on väga põhjalik ja sõbralik, samas tagasihoidlik ja laia silmaringiga arst, kes oma hoolikkusega on võitnud tee nii kolleegide kui patsientide südameisse. 
Dr. Kurvinen lõpetas Tartu ülikooli arstiteaduskonna 1977. aastal, töötas seejärel internina Tallinna Keskhaiglas aastail 1977 – 1978 ja 1978 – 1980. aastal arstina Kuressaare haiglas. Aastail 1980 – 1986 oli dr. Kurvinen MTA Meditsiinilise Geneetika Instituudis Moskvas kliiniline ordinaator ning seejäirel aspirant. Kandidaadiväitekirja teemal „Loote kaasasündinud väärarengute prognoosimine kliinilis-genealoogilise ja ultraheli uuringu alusel“ kaitses ta 1987. aastal edukalt Moskvas.

Väärarendite ja arenguhäirete kõrval on Dr. Elvira Kurvineni teiseks pikaaegseks teadushuviks olnud südame ja veresoonkonte haiguste valdkond – ateroskleroos, lipiidide ainevahetushäired ja muud riskitegurid. Ta on pikaaegselt olnud Tervise Arengu Instituudi vanemteadur.

Dr. Elvira Kurvineni elutöö meditsiinigeneetikuna algas 1987. aastal. Tema kliiniline ampluaa on äärmiselt avar: esmased päriliku haiguse kahtlusega haiged, viljakushäired, sünnieelne diagnostika ja palju muud. Erilist huvi on talle pakkunud sünnieelne diagnostika, mis tänu uurimismeetodite arengule on andnud paremad võimalused perekondade 

geneetiliseks nõustamiseks.

Kolleegide sõnul on Elvira väga meeldiv, aga tagasihoidlik inimene, kes on samas oma töös väga korrektne ja põhjalik ning kui vaja, siis ka omajagu kangekaelne.