XXIV teaduskonverents Pärnus 29.-30.09.2022

  

2022. aasta Eesti Inimese Geneetika Ühingu XXIV aastakonverents toimus Pärnus ravispahotellis Tervis (www.spatervis.ee) 29.-30.09.2022.  

Konverentsil esinesid: Priit Palta, Kaur Alasoo, Reedik Mägi, Toomas Toomsoo, Tõnis Timmusk, Anne Pink, Jaak Kals, Erik Abner, Jaak Truu, Kaarel Adamberg, Karin Kogerman, Tuuli Käämbre ja Maarja Laos. Ettekanded tegid ka konverentsile esitatud teeside põhjal programmikomitee poolt valitud 3 noorteadlast ning selgi aastal oli põnev ja värskeid mõtteid pakkuv ettevõtlusmaastiku ja start-up temaatika sessioon.

Üle anti ka Eesti InimeseGeneetika Ühingu elutööpreemia, seekord Raivo Uibole.

 

PROGRAMM (.pfd formaadis)

Ettekannete salvestused.

 

Neljapäev, 29. september 2022. a.

10.00 Kohale saabumine

10.15-10.50 Tervitussuupisted, registreerimine

10.50-11.00 Konverentsi avasõna: EstSHG president prof. Neeme Tõnisson

Esimene Sessioon. «Genoomika»  

11.00-11.30 Priit Palta: Mikrosatelliidi variantide geneetilineassotsiatsiooniuuring FinnGeni andmestikus

11.30-12.00 Kaur Alasoo: Ülegenoomsetest seosuuringutest uudsete ravimitesihtmärkideni

12.00-12.30 Reedik Mägi: Rasedusdiabeedi geneetikast

12.30-13.30 Lõuna

Teine Sessioon. «Neurobioloogia»

13.30-14.00 Toomas Toomsoo: Millest jutustavad geenid- Parkinsoni tõvenäitel

14.00-14.30 Tõnis Timmusk: Sünaptilisest aktiivsusest sõltuva geeni-ekspressiooni regulatsioon närvisüsteemis ja selle patoloogiates

14.30-15.00 Thermo Fisher Scientific ettekanne

15.00-15.30 Kohvipaus

Kolmas Sessioon. «Vaskulaarbioloogia»

15.30-16.00 Anne Pink: Integriin-vahendatud vaskulaarse permeabiilsuseregulatsioon

16.00-16.30 Jaak Kals: Arteriometaboloomika

16.30-17.00 Erik Abner: POMC keskmise riskiga variandid

17.00-17.45 Elutöö preemia laureaadi ettekanne

20.00-24.00 Arutelu-õhtu koos õhtusöögiga

 

Reede, 30. september 2022.a.

08.30-10.00 Näituse külastamine

09.00-10.00 EstSHG üldkoosolek

Neljas sessioon. «Bakterid»

10.00-10.30 Jaak Truu: Keskkonna mikrobioom ja inimese tervis

10.30-11.00 Kaarel Adamberg: Soolemikrobioota seos toidu ja tervisega

11.00-11.30 Karin Kogermann: Antimikroobsed kiulised haavakatted- uudsedlahendused haavainfektsioonide ravis

11.30–12.00 Kohvipaus

Viies Sessioon. «Noorteadlased»

12.00-12.15 Karolina Anja: Söömiskäitumiste geneetilised korrelaadid

12.15-12.30 Kadri Irdt: Vanad vaigunätsud kui uudne materjal ajaloouurimiseks

12.30-12.45 Laura Luhari: Kasvaja eksoomi sekveneerimise andmetebioinformaatiline analüüs kopsuvähi kliiniliselt oluliste mutatsioonideavastamiseks

12.45-13.00 Kristine Roos: Ovulatsioonieelse munasarja folliikuli rakutüüpidegeeniekspressiooni seos hormoonstimulatsiooni vastusega IVFpatsientidel

Kuues Sessioon. «Onkoloogia»

13.00-13.30 Tuuli Käämbre: Mitokondriaalne metabolism ja selle sõrmejäljedkasvajates

13.30-14.00 Maarja Laos: Uued suunad vähi immuunteraapias

14.00-15.00Lõunasöök

Seitsmes Sessioon. «Ettevõtlus ja start-up maastik»

15.00-16.45 Olesja Bondarenko: Nanoosakeste-põhised bakterivastasedhaavasidemed haavainfektsiooni ennetamiseks ja raviks

Helle Sadam: Faagidisplei meetodi rakendused

Peeter Padrik: Polügeensete riskiskooride rakendamine tervishoius

Merike Leego: Euroopa Komisjoni innovatsiooni tugimeetmed tervishoiu valdkonnale

Kai Jõers: Mida uut tõi/toob meile rakendunud IVDR määrus

16.45-16.55 Konverentsi lõpusõna

17.00 Ärasõit

 

2022 aasta konverentsi sponsorid: 

Thermo Fisher

AstraZeneca

 

Eesti Inimesegeneetika Ühingu juhatus