Elutöö preemiad

Eesti Inimesegeneetika Ühingu poolt antav auhind
„Elutöö Geneetikuna” statuut

1. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti Inimesegeneetika Ühingu (EstSHG) liikmed, saabunud ettepanekud vaatab läbi EstSHG juhatus ja langetab ka otsuse. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on neli nädalat enne aastakonverentsi algust ja preemia saaja otsustatakse kolm nädalat enne aastakonverentsi algust (et valitu saaks valmistuda loenguks).

2. Preemia koosneb mälestusesemest, EstSHG aukirjast ja rahalisest preemiast 350 eurot (neto). Preemia saanu saab õiguse pidada loeng oma elutööst EstSHG aastakonverentsil.

3. „Elutöö Geneetikuna” preemia kandidaat omab teadlasena olulist panust Eesti geneetikateaduse arengus, on olnud väljapaistev õppejõud või arst. Tema puhul peaks saama väita, et ta elutöö on juba enamasti tehtud.

4. EstSHG annab üks kord aastas oma aastakonverentsil välja ühe auhinna väljapaistavale Eesti geneetikule kelle panus on olnud oluline ja nähtav Eesti geneetikateaduses. Auhinda välja andes käsitleme geneetikat kui laiaulatuslikku eriala, mis hõlmab peale inimese geneetika ka meditsiinigeneetikat, molekulaargeneetikat, neurogeneetikat, geneetilist epidemioloogiat, looma- ja bakterigeneetikat jt. lähedasi erialasid.