Avaleht

Eesti Inimesegeneetika ühing (EstSHG) on loodud 2000. aastal ja koondab geneetika, genoomika, geenitehnoloogia ja nende siduserialade teadlasi, eksperte, ettevõtjaid, meedikuid ja tudengeid. Ühingu liikmeteks võivad olla nii eraisikud kui ettevõtted. Viimasetel aastatel on ühingul olnud ligikaudu 160 liiget, sealhulgas üks juriidilisest isikust liige (AS Asper Biotech). Ühingu eestvedajaks on ühingu liikmete poolt valitavad president, asepresident ja viis juhatuse lihtliiget. Ühingu igapäevase asjaajamise ja ühingu aastakonverentsi administreerimise eest hoolitseb ühingu korraline sekretär-projektijuht.

EstSHG üheks olulisemaks ettevõtmiseks on ühingu iga-aastase eestikeelse teaduskonverentsi korraldamine, mis on selle kogukonna üks laiapõhjalisemaid ja mõjukamaid teadusfoorumeid Eestis. Lisaks iga-aastase konverentsi korraldamisele on ühingu eesmärkideks antud erialade ja nendega seotud teadmiste ning ürituste korraldamine, info vahendamine ja populariseerimine, eriala eestikeelsete mõistete kujundamine ning eriala silmapaistvate inimeste tutvustamine ja tunnustamine. Oluliseks peab ühing ka eesti geneetika, biomeditsiini, biotehnoloogia ja nende siduserialadel töötavate inimeste konsolideerimist ja omavahelise koostöö stimuleerimist, kaasates ka biotehnoloogia sektori ettevõtjad ning välismaal töötavad eesti teadlased.

Alates 2008. aastast annab ühing välja elutöö preemia auhinda väljapaistavale Eesti geneetikule kelle panus on olnud oluline ja nähtav Eesti geneetikateaduses. Senini on elupreemia pälvinud dr Mart Viikmaa (2008), prof Henni-Heidi Kallak (2009), prof Tiina Talvik (2010), prof Aavo-Valdur Mikelsaar (2011), prof Ain Heinaru (2012), akad prof Richard Villems (2013), dr Mari Sitska (2014), dr Toomas Veidebaum (2016), dr Riina Zordania, akad prof Andres Metspalu (2018), akad prof Mart Saarma (2020), dr Elvira Kurvinen (2021) akad prof Raivo Uibo (2022) ja prof Mart Ustav (2023).

Oma loomisest peale on EstSHG Euroopa Inimesegeneetika Ühingu assotsieerunud liige, panustades NHGS (National Human Genetics Societies) föderatsiooni egiidi all. Eesti Teaduste Akadeemiaga on ühingul sõlmitud koostööleping 5. aprillil 2011.

Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada Eesti Inimesegeneetika Ühingu juhatusele avaldus. Sellele järgneb juhatuse hääletus. Kui tehakse positiivne otsus, siis tuleb tasuda liikmemaks EstSHG kontole.

Liikmemaks aastas on:

  • füüsilistele isikutele 35 eurot,
  • bakalaureuseõppe tudengitele, magistrantidele, seenioritele (65+) 9 eurot,
  • juriidilistele isikutele (füüsilistest isikutest liikmetega samad õigused ja kohustused) 1500 eurot.

Liikmemaks tuleb tasuda Eesti Inimesegeneetika Ühingu arveldusarvele SEB Pangas EE581010220007480011.