2014 elutöö preemia laureaat Mari Sitska

Dr Sitska

Dr Mari Sitska koos prof Avo-Valdur Mikelsaare ja prof Tiina Talvikuga Eesti meditsiinigeneetilise teenistuse rajajate hulka Eestis. Dr. Mari Sitskat võib lugeda sünnieelse diagnostika rajajaks Eestis.
Dr Mari Sitska lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1967. aastal, ta kaitses kandidaadiväitekirja 1972. aastal, teemal “Spontaansete abortide ja habituaalsete abortidega abielupaaride tsütogeneetilised uuringud”. Aastatel 1971-1990 töötas ta teadurina Tartu Ülikooli Meditsiini Kesklaboratooriumis ja Tartu Ülikooli Üld-ja Molekulaarpatoloogia instituudis ning konsultandina Vabariiklikus Meditsiini-geneetilises Konsultatiivkeskuses (1976-1990). 

1990. aasta kevadel sai dr. Mari Sitska vastloodud Meditsiinigeneetika Keskuse juhiks, mida  juhtis kuni 2007. aastani. Uues keskuses hakkas dr Mari Sitska tegelema oma meelisteemaga – kromosoomhaiguste sünnieelse diagnoosimisega, mida Eestis senini ei eksisteerinud. Tasub meelde tuletada, et 90ndate algus ei olnud aeg, kus piisas vaid soovide esitamisest vajaliku varustuse soetamiseks nagu see praegu on. Ei olnud plaanilisi  investeeriguid nagu nüüd, vaid sageli tuli finantse ise otsida.  Täiesti nullist alustades on dr Sitska loonud aluse hästititöötavale süsteemile, mille kõik lülid on kindlalt paigas.  Tänu dr Mari Sitska entusiasmile ja eestvedamisele sai sünnieelne diagnostika naiste jaoks võimalikuks Eestis alates 1990 aastast. Algselt ainult Tartus pakutud meditsiinigeneetilisest teenusest on Mari Sitska eestvedamisel välja kasvanud kogu Eestit hõlmav korralikult koordineeritud võrgustik ning täna on sünnieelsed sõleuuringud ja sünnieelne diagnostika muutunud enesemõistatavaks osaks raseda jälgimisel.
 Täna on sünnieelsete pärilike haiguste diagnoosimine Eestis sellisel tasemel, mida saab esitleda ja publitseerida ka rahvusvahelisel tasemel.
 Mari Sitska poolt avaldatud publikatsioonide teemad on peamiselt seotud pärilike haiguste sünnieelne diagnostika, kliinilise tsütogeneetika, kromosomaalsete polümorfismide ja infertiilsuse geneetiliste põhjustega. Dr Mari Sitska on olnud teejuhiks ka noortele geneetikutele ja pidanud loenguid arstidele. Tema käe all on kaitsnud väitekirjad prof Katrin Õunap ja dots Tiia Reimand.
Dr. Mari Sitska on olnud aktiivselt tegev ka erialaseltsides – Euroopa Inimesegeneetika Ühingus, Euroopa Tsütogeneetikute Assotsiatsioonis, Rahvusvahelise Perinataalse Diagnostika Ühingus, Eesti Inimesegeneetika Ühingus ning Eesti Perinatoloogia Seltsis. Ta kuulub  Eesti Naisüliõpilaste Seltsi alates selle taasasutamisest. 
Lisaks aktiivsele tegevusele erialavaldkonnas on Mari Sitska särav isiksus ja aktiivne ka üihiskondlikus elus. Kogu elu on teda saatnud armastus kunsti vastu, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Kunstikabineti Kaljo Põl1u käe all. Armastus liikumise ja spordi vastu on viinud teda aastaid võimlemissaalidesse, suvel Pühajärvele ujuma ja talvel suusatama.
Mari Sitska on rohkem kui 40 aastat olnud tegev kliinilise geneetikuna. Ta on nõustanud selle aja jooksul tuhandeid abielupaare ja lapseootel naisi, kes on saanud sünnitamiseks või rasestumiseks kindlustunde, paljud pered on pääsenud kromosoomihaigusega lapse sünnist tänu õigeaegsele diagnoosimisele
Oma hoolivuse ja heatahtlikkusega on dr Mari Sitska kasvatanud ja õpetanud kõiki tänaseid meditsiinigeneetikuid.