XXIII teaduskonverents Haapsalus 30.09-01.10.2021

  

2021. aasta Eesti Inimese Geneetika Ühingu XXIII aastakonverents toimus hübriidvormis (kontaktkonverentsina Haapsalus Kaluri Klubihoones, kuid soovijaile ka Interneti vahendusel) 30.09.2021 – 01.10.2021.

Konverentsil esinesid Jana Jaal, Astrid Murumägi, Kersti Oselin, Jan Olle Andressoo, Kelli Lehto, Mari Sepp, Maido Remm, Elin Org, Margus Varjak, Tanel Tenson, Triin Laisk, Pille Hallast, Mario Plaas, Reet Kurg, Petri Jaan Lahtvee.

Konverentsi kavas olid ka noorteadlaste ja startup-ettevõtete sessioonid. Noorteadlastel oli suurepärane võimalus suuliselt oma teadustöö tulemusi esitleda. Startup-ettevõtete sessioon andis võimaluse tutvustada ettevõtte ambitsioonikaid ideid ning innovatiivseid tooteid ja teenuseid erialasele auditooriumile.

Üle anti ka Eesti InimeseGeneetika Ühingu elutööpreemia, seekord Elvira Kurvinenile.

 

PROGRAMM (.pdf format)

Ettekannete salvestused.

 

Neljapäev, 30. september 2021. a

10.30 Kohale saabumine, tervitussuupisted

10.55-11.00 Konverentsi avasõna: EstSHG president Neeme Tõnisson

Esimene Sessioon. Onkoloogia

11.00-11.30 Jana Jaal: Kiiritusravi ja immuunaktivatsioon – efektiivsed partnerid vähiravis

11.30-12.00 Astrid Murumägi: Funktsionaalne personaalmeditsiin onkoloogias

12.00-12.30 Kersti Oselin: Sihtmärkravi onkoloogias

12.30-13.30 Lõuna

Teine Sessioon. Aju

13.30-14.00 Jaan-Olle Andressoo: Geenide posttranskriptsiooniline käivitamine neuroloogiliste haiguste modelleerimises ja ravis

14.00-14.30 Kelli Lehto: Psühhiaatrilise geneetika võimalused ning väljakutsed vaimse tervise probleemide ennetuses, diagnoosimisel ja ravis

14.30-15.00 Mari Sepp: Väikeaju rakkude areng ja evolutsioon imetajates

15.00-15.30 Kohvipaus

Kolmas Sessioon. Bakterid ja viirused, elutööpreemia üleandmine

15.30-16.00 Maido Remm: Bakterite genoomijärjestustest saadava info kasutamine meditsiini ja toiduohutuse valdkonnas

16.00-16.30 Elin Org: Inimese mikrobioomi andmete kasutamine terviseuuringutes

16.30-17.00 Margus Varjak: Kuidas Zika viiruse genoom rakku pääseb

17.00-17.30 Tanel Tenson: Mida me inimeste kohta reoveest teada saame?

17.30-18.15 Elutööpreemia laureaadi autasustamine ja ettekanne

20.00-24.00 Arutelud sektsioonides

 

Reede, 1. oktoober 2021. a

8.30-9.00 Näituse külastamine

9.00-10.00 Eesti Inimesegeneetika Ühingu üldkoosolek

Neljas Sessioon. Viljatuse geneetika

10.00-10.30 Triin Laisk: Geneetika kui vahend reproduktiivtervise paremaks mõistmiseks

10.30-11.00 Pille Hallast: Inimese Y kromosoom: struktuursed varieeruvused ja nende tagajärjed

11.00-11.30 Kohvipaus

Viies Sessioon. Varia

11.30-12.00 Mario Plaas: GLP1 retseptori agonist liraglutiid pidurdab oluliselt Wolframi Sündroomi arengut Wfs1 puudulikus rotis

12.00-12.30 Reet Kurg: Melanoomi antigeenid vähi diagnostikas ja ravis

12.30-13.00 Petri Jaan Lahtvee: Jätkusuutlikust toidu tootmisest (Food Economy 4.0)

13.00-14.00 Lõuna, näituse külastamine

Kuues Sessioon. Noorteadlased, kuldtoetaja, start-up ettevõtete ökosüsteem

14.00-14.15 Marina Loid: Androgeeni toime iseärasused polütsistilise munasarja sündroomiga (PCOS) naiste detsidualiseeritud endomeetriumis

14.15-14.30 Denis Belitskin: Hepsiin reguleerib TGFβ signaalrada fibronektiini proteolüüsi teel

14.30-14.45 Ellen Rebecca Kruuse: Valitud lüsosomaalsete ladestushaiguste uuringud Eesti Geenivaramu doonorite seas

14.45-15.15 Kuldtoetaja ettekanne. Daniel Löfgren: The implementation of dPCR in liquid biopsy and its considerations

15.15-15.30 Tõnu Esko: UniTartu Ventures tutvustus

15.30-15.45 Sven Parkel: Iduettevõtete elukaar ja rahastamisvõimalused. Tartu Biotehnoloogia Park

15.45-15.55 Katrina Laks: Kuidas ehitada kiirelt kasvavat tervisetehnoloogia ettevõtet Migreventioni kogemus

15.55-16.05 Paneeldiskussioon: mis on hästi ja millist tuge oleks veel vaja?

16.05-16.10 Konverentsi lõpetamine

16.20 Ärasõit