2018 elutöö preemia laureaat Andres Metspalu

Andres Metspalu

Professor Andres Metspalu pälvis inimese geneetika elutööpreemia 2018. aastal. Ta on tegutsenud inimese geneetika vallas üle 25 aasta ning on viinud Eesti inimese geneetika rahvusvahelisele teadusareenile. Prof Andres Metspalu oli 1999. aastal Eesti inimesegeneetika ühingu üks algatajaid ja aastatel 2007 kuni 2013 selle president. Ta on olnud ka Euroopa inimesegeneetika ühingu aktiivne liige ning aastatel 2003 kuni 2008 selle president. Ta on pannud aluse molekulaardiagnostika laboriteenusele Eestis nii Tartu ülikooli kliinikumis (juba 1996. aastal) kui ka kolm aastat hiljem biotehnoloogia firma Asper Biogene vahendusel. Andres Metspalu on olnud esimese põlvkonna geenikiipide arendusprojekti eestvedaja Eestis aastatuhande vahetusel.

Prof Andres Metspalu on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia õppetooli rajaja ning oli selle õppetooli juhataja ligi 25 aastat. Tal on märkimisväärne roll geenitehnoloogia kui eriala ja õppesuuna tekkimisel ning arendamisel Tartu Ülikoolis ja Eestis tervikuna. Prof Andres Metspalu teadustöö on olnud väga edukas, tema kaasautorlusel on ilmunud üle 400 rohkelt viidatud teadusartikli ja raamatu peatüki. Ta on juhtinud ka Balti teadlaste koostööd inimese geneetika alal, mille tulemusena on ilmunud nii teadusartiklid kui saadud uurimisgrante Euroopa Liidust. Prof Metspalu h-indeks on 82. Maailma teadlaste tsiteeringuid jälgiva firma Essential Science Indicators andmetel on 2019. aastal nimekirja jõudnud Eesti teadlaste hulgas üks enimtsiteerituid Andres Metspalu. Tema juhendamisel on tänaseks kaitstud 26 doktoriväitekirja ja ta on oponeerinud doktoriväitekirjade kaitsmist nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Hollandis .

Professor Andres Metspalu tulevikku suunatud ideede ja pikaajalise töö tulemusena on loodud ning arendatud Eestile oma biopank – Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu. Tänasel päeval on geenivaramus hoiul juba 152 000 geenidoonori andmed, mis moodustab 15% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Sellise rahvusvaheliselt olulise suuruse ja tähtsusega andmepanga olemasolu on asetanud Eesti maailma genoomiteaduse kaardile ja loonud eeltingimused personaalmeditsiini juurutamiseks Eestis. Juba antakse geenivaramus töötavate arstide poolt tagasisidet geenidoonoritele ja EV valitsus on käivitanud Personaalmeditsiini programmi, et genoomiteaduse rakendamine jõuaks laiemalt praktilisse meditsiini.

Professor Andres Metspalu on EL ESFRI biopankade programmi (BBMRI-ERIC) üks algataja ja ülemaailmse biopankade konsortsiumi P3G (Montreal, Kanada) asutajaliige ja selle üks direktoritest. Ta on (ja on olnud) mitmete mainekate teadusajakirjade toimetuses (Clinical Genetics, Heredity Cancer in Clinical Practice jt), teadusnõukogude (Tartu Ülikool, P3G), juhtkomiteede (Euroopa Teadusfond, Leedu Biotehnoloogia Instituut) ja ekspertnõukogude (EV Haridus- ja Teadusministeeriumi juures tegutsenud Teaduskompetentsi Nõukogu) liige, Euroopa komisjoni teadusnõukogu (European Research Council) paneeli ekspert ning mitmete riikide (Prantsusmaa, Saksamaa, Leedu, Katar) teadusprojektide hindamisekspert, samuti Euroopa Teaduse (Science Europe SAC) teadusekspert Brüsselis. Alates käesoleva aasta kevadest on ta Euroopa Komisjoni 3 peadirektoraadi (Teadusuuringute ja innovatsiooni, Side ja Tervise) ühisprojekti „1+MillionGenomes Initiative“ ühe töögrupi juht.  

Selle kõrval täidab ta olulisi teadusorganisatsioonilisi ametikohti ja ülesandeid nii Eestis kui rahvusvahelistelt. Muuhulgas valiti professor Andres Metspalu ESOF 2018 (EuroScience Open Forum) programmikomitee esimeheks. Tegemist oli 8. korda toimuva Euroopa suurima teadusalase üritusega, mida väisas ca 4000 delegaati 80 riigist, ca 400 ajakirjanikku ning mis hõlmas kokku ca 200 üritust. Foorumi eesmärgiks oli esile tõsta praeguseid ja tulevasi läbimurdeid teaduses, tuua teadus ühiskonnale lähemale ning stimuleerida koostööd teaduse ja tööstuse vahel – kõigis neis valdkondades on prof Metspalu panus silmapaistev.

Prof Andres Metspalu juhtimisel on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu olnud aastaid edukas EL Raamprogrammides osalemisel (sealhulgas projektid ePERMED ja OPENGENE, mille eelarve oli suurem kui 1M EUR) ja teadusliku koostöö arendamisel ettevõtetega (Nestle HSI Lausanne; BioAgeLabs US; Janssen Pharmaceuticals Netherlands). Ühtlasi on ta andnud olulise tõuke geenitehnoloogial põhineva ettevõtluse edendamisse Eestis, olles ühe esimese biotehnoloogia firma Asper asutaja.


Kolleegina on Andres Metspalu suurepärane juht ja visionäär, kes oskab väga hästi kõiki töötajaid väärtustada ja motiveerida. See loob mõnusa tööatmosfääri, kus kõik tunnevad, et töötavad olulise eesmärgi nimel. Noorem põlvkond õpib tihti, kuidas asjad “vanasti olid” ning paljud väited on kenasti illustreeritud väga humoorikate metafooridega. Temas on väga hästi tasakaalus kõrged nõudmised, toetav suhtumine ja nagu ta ise ütleb, “kollektiivi ees kiituse avaldamine”.