2016 elutöö preemia laureaat Toomas Veidebaum

 

Professor Toomas Veidebaumi tunnustati ühingu poolt elutööpreemiaga 2016. aastal. Toomas Veidebaum on tõenäoliselt tuntuim Eesti päritolu epidemioloog maailmas, kes on muuhulgas põhjalikult tegelenud ka erinevate molekulaarse ja geneetilise epidemioloogia küsimustega. Muuhulgas oli Toomas Veidebaum üks Eesti Inimesegeneetika Ühingu asutajaliikmetest 2000. aastal.
Toomas Veidebaum on lõpetanud Tartu Ülikooli rakubioloogia erialal 1970 ning on samas kaitsnud ka doktorikraadi ehk toonase kandidaadikraadi 1976. aastal. Toomas Veidebaumi peamisteks ja pikaaegseteks erialasteks tegevusvaldkondadeks on olnud kantserogeneesi, vähiriski markerite ja vähuriski hindamise temaatikaga seotud küsimused. Ta on töötanud Teaduse Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudis, direktorina hilisemas Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis ning teadusjuhina Tervise Arengu Instituudis. Toomas Veidebaum on olnud 1993-1997 Tartu Ülikoolis eksperimentaalse onkoloogia professoriks.
Toomas Veidebaum on ennast erialaselt täiendanud 1995. ja 1997 USA RIiklikus Vähiinstituudis (National Cancer Institute) New Mexico Ülikoolis, Los Alamose Riiklikus Laboratooriumis, Oak Ridge Riiklikus Laboratooriumis molekulaar- ja radiatsiooniepidemioloogia alal ning 1993 Health Canada föderaalses instituudis vähiriskiriski hindamise ja modelleerimise alal.  
ETIS andmebaasi alusel on Toomas Veidebaumi autorlusel ja kaasautorlusel 1973.-2019. aastatel avaldatud pea 180 teadusartiklit. Tema kõrget produktiivsust ja tsiteeritavust kajastab andmebaasi Google Scholar h-indeks 43.  Tervise Arengu Instituut on Eestis juhtivaks institutsioniks rahvatervise ja ennetava meditsiini arendamisel. Seega on ka 2018. aastal alanud suuremahuline geenidoonrite kaasamine osalt Toomas Veidebaumi eduka teadusorganisatsioonilise ja avalikkusele suunatud teavitustöö näide. Lisaks elutööpreemiale on Toomas Veidebaumi erialast ja teadusorganisatsioonilist tegevust 2000. aastal tunnustatud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medali ja Riigi teaduspreemiaga ning 2004. aastal Eesti Punase Rist II järgu teenetemärgiga.
Inimesena on Toomas Veidebaum avatud, sõbralik ja otsekohene, koostööpartnerite suhtes konstruktiivne ja lahendustele orienteeritud.