2008 elutöö preemia laureaat Mart Viikmaa

 

Mart Viikmaa, elutöö preemia laureaat aastal 2008Mart Viikmaa (4. september 1938–13. mai 2018) sündis Läänemaal Karuse vallas (nüüdne Hanila vald) kuuenda lapsena 8-lapselisse perekonda Rame külas. Oma autobiograafias kirjutab ta: “Minu lapsepõlv möödus Rame lahe, Laelatu puisniidu, Heinlahe ja Nehatu järvede ja soo vahel ja sees.“

Mart käis aastatel 1946–1957 Nehatu Algkoolis, Vatla 7-klassilises ja Lihula Keskkoolis. 4. klassis (1949) sai temast omal algatusel Looduseuurijate Seltsi usaldusmees ning juba kooliajal tegi ta kevadisi ja sügisesi ornitofenoloogilisi vaatlusi ja rõngastas linde. Mart Viikmaa sügav huvi looduse, sh inimese vastu süvenes ja saatis teda läbi kogu tema elu. Seega astumine 1957.a. Tartu Ülikooli bioloogia osakonda oli asjade loogiline jätk. Mart Viikmaa lõpetas TRÜ 1962. aastal zooloogina, diplomitöö Salme Auli juhendamisel teemal “Rästaste (Turdus) perekonna pesapoegade morfoloogilisest arengust”.
Oma elu suurimaks seikluseks pidas ta ülikooli ajal (1959.a. suvel-sügisel) toimunud meresõitu madrusena Põhja-Jäämerel ja Jenisseil marsruudil Arhangelsk-Dikson-Tiksi-Igarka-Murmansk ja selle reisi käigus sooritatud matku Tiksi-lähedassse tundrasse ja Igarka ümbruse taigasse. 
Aspirantuuris (1962-65) omandas Mart Viikmaa Kalju Põldvere juhendamisel histoloogilise ja tsütoloogilise uurimistöö meetodid. Oktoobris 1965 asus ta nooremteadurina tööle arstiteaduskonna Meditsiini Kesklaboratooriumis. 

1968.a septembris asus ta tööle geneetika ja darvinismi kateedris, millest peagi sai juba geneetika ja tsütoloogia kateeder, alguses assistendina ning peagi vanemõpetajana. 
1969.a. kevadsemestril läbis Moskva Ülikoolis täienduskursuse biofüüsika alal.
Alates septembrist 1982 oli Mart Viikmaa Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi vanemteadur olles seal mõnda aega ka inimesegeneetika labori juhataja. Samal ajal luges ta kohakaasluse korras mõnd loengukursust geneetika ja tsütoloogia kateedris. Alates 1982.a. lõpust kuni lahkumiseni oli tema lahutamatuks kaaslaseks personaalarvuti – esimene arvuti Apple II+. Mart Viikmaa kirjutas programme bioloogiliste andmete ja protsesside analüüsiks ja modelleerimiseks mitte ainult enda töö jaoks, vaid ka abiks kolleegidele. 
1992. aastast töötas ta kahes kohas – üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi inimesebioloogia ja -geneetika õppetooli vanemteadurina (alates 1999.a. teadurina) ning molekulaar- ja rakubioloogia Instituudi geneetika õppetooli dotsendina (alates 1999.a. lektorina). 

Mart Viikmaa on lugenud loengukursusi üld-, inimese-, populatsiooni- ja psühhogeneetikast, üld-, arengu- ja inimesebioloogiast ning biofüüsikast. 
Ta on viinud läbi uurimusi ja kirjutanud artikleid histoloogia, tsütoloogia, tsütogeneetika, rakutehnoloogia, üld-, arengu- ja evolutsioonibioloogia ning eestlaste populatsioonigeneetika alalt. Lisaks sellele on ta kirjutanud hulga artikleid ENE ja EE köidetesse, ning toimetanud mitut kõrg- ja keskkooliõpikut, koostanud arvutiprogramme bioloogiliste andmete ja protsesside analüüsiks ning modelleerimiseks. 
Aktiivse inimesena kuulus hr Viikmaa Eesti Geneetikute ja Selektsionääride Seltsi ja oli selle sekretär, ta oli veel Eesti Meditsiinigeneetikute Seltsi sekretär ja ELUSi teoreetilise bioloogia sektsiooni esimees. 
Alates 1998.a. oktoobrist magister scientiarum (MSc) geneetika erialal.
Oma pensioleminekust kirjutas ta ise nii “2004.a. veebruaris vallandati mind Tartu Ülikoolist minu ülemäärase vanuse (65) tõttu.” Pensionil olles jätkas ta aktiivset uurimistööd, kirjutas artikleid ja andis välja raamatuid. Viimaseks avalikuks esinemiseks jäi 5.04.2018, mil ta esitles oma värskelt ilmunud raamatut “Pärilikkuseteaduse teerajajad” Eesti Loodusuurijate Seltsis.

Mart Viikmaal oli suurepärane keeletaju, tema teaduslikud tekstid, ettekanded ja loengud olid selged, ülevaatlikud ja kaasahaaravad. Ta suutis keerulisi detaile esitada kujundlikult, kuid samal ajal teadusliku täpsusega. Oma terminoloogia alast tööd jagas ta meelsasti teistega – näitena internetis kõigile kättesaadav ja laialt kasutatav Klassikalise geneetika leksikon.
Koostöös Maie Toomi ja Margit Telleriga avaldati õpik “Bioloogiamõisted gümnaasiumile”.

Tunnustused:
“Eesti Eluteaduse Hoidja” auhind (nr 3), 1984;
Tartu Ülikooli väike medal, 2004;
Eesti Inimesegeneetika Ühingu auhind “Elutöö Geneetikuna”, 2008;
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu auliige, 2009. 

Allikad:
https://et.wikipedia.org/wiki/Mart_Viikmaa
http://webhost.ut.ee/~martv/CV.html
https://www.loodusajakiri.ee/bioloog-mart-viikmaa-intervjuu-parilikkuseteaduse-teerajajatest/
https://muuseumid.laaneranna.ee/wp-content/uploads/sites/31/2018/07/Rame_kyla_poiss_juba_30_aastat_Tartus_teadlaseks.pdf
Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller. Bioloogia mõisted gümnaasiumile
Leiu Heapost: In Memoriam Mart Viikmaa