Euroopa Inimesegeneetika Ühingu stipendiumikonkurss

Eesti Inimesegeneetika Ühing ootab noorteadlaste taotlusi toetuse saamiseks, mis võimaldab osaleda ESHG 2020 aastakonverentsil 6.-9. juunil Berliinis. Toetuse määrab Euroopa Inimesegeneetika Ühing meie ühingult saadud soovituse alusel.

Tingimused taotlejale:

– taotlejal ei tohi olla doktorikraadi saamisest möödunud enam kui 4 aastat; 

– taotleda võivad ka doktorandid või inimesegeneetikaga seotud teadustöös aktiivselt osalevad arst-residendid;

-taotleja peaks olema Eesti Inimesegeneetika Ühingu liige.

Eesti või inglise keeles vormistatud taotlus tuleb esitada 25. veebruariks 2020.a. e-posti aadressile estshg@ebc.ee ja selles peab olema:
– motivatsioonikiri;
– elulookirjeldus koos teadustööde loeteluga;
– taotleja foto koos loaga selle avaldamiseks nii Eesti Inimesegeneetika kui Euroopa Inimesegeneetika Ühingutega seotud meedias.  
* Eelistatud on ESHG 2020 konverentsile esitatud abstraktiga taotlused

Eesti Inimesegeneetika Ühingu juhatus valib laekunud avalduste alusel välja nominendi, kelle esitab Euroopa Inimesegeneetika Ühingule stipendiumi määramiseks. Nominendi nimi avaldatakse ühingu kodulehel ja meie Facebooki postituses ning temaga võetakse personaalselt ühendust.


Loodame rohket osavõttu!
Neeme Tõnisson
Eesti Inimesegeneetika Ühingu president