Info Eesti InimeseGeneetika Ühingu 2020. a konverentsist

Head Eesti InimeseGeneetika Ühingu liikmed,
 
Püüame kohaneda uute oludega ja õppida koos COVID-19 elama. Meie ühingu juhatus arutas neljapäeval, 15. oktoobril 2020 aastakonverentsi korraldust ja otsustas, et selle aasta konverents toimub. COVID-19 on meid siiski pannud plaane veidi muutma, sestap korraldame konverentsi ühepäevasena, 19. novembril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Soovijatele püüame tagada võimaluse konverentsi jälgimiseks veebiülekandes.
Uuendatud programmi ja muu täpsustatud info saadame Teile hiljemalt järgmise nädala keskel.

Konverentsi kava

estshg_2020_programm.pdf

 

 

Info arvetest:

Tulenevalt suurtest muudatustest ei kiirusta me arvete saatmisega – neid hakkame saatma Teile mitte 16. oktoobril, nagu algselt lubatud, vaid peale 25. oktoobrit. 
Konverentsi osalustasu 2020.a. on kuni 15. novembrini registreerujatel ühingu liikmeile 50 EUR, mitteliikmeile 75 EUR. 

Osalusest loobumine:
Senised registreerujad saavad loobuda kuni 25.10 k.a, saates teade e-postile estshg@ebc.ee  või maarja.koiv@gmail.com  
Alates 16.11 jääb 5 viimase võimalus.

Loobumisel tagastame 50% osavõtutasust kui on teatatud kuni 15.11. Peale 16.11 loobujatele osavõtutasusid ei tagastata.

Soovin teile kõigile head tervist ja kannatlikku meelt!
 
Eesti InimeseGeneetika Ühingu juhatuse nimel,
Neeme Tõnisson
Ühingu president