Info Eesti InimeseGeneetika Ühingu XXII teaduskonverentsile registreerumisest

Eesti InimeseGeneetika Ühingu XXII teaduskonverents toimub 19.–20. novembril Haapsalus.

Registreerumiseks klikake SIIA

COVID-19 viiruse tõttu jälgime ka meie tähelepanelikult nii haigestumust kui meile etteseatud reegleid. Sestap otsustas ühingu juhatus, et kuulutame konverentsile eelregistreerumise välja, kuid arveid konverentsil osalemise eest hakkame saatma alles peale 16. oktoobrit – nii saame konverentsi korraldusega edasi minna, kuid samas oleme valmis ka vajadusel, meist mittetulenevail põhjusil konverentsi edasi lükkama.

Konverentsi programmi koostamisel lähtuvad korraldajad põhimõttest, et ükski esineja pole EstSHG aastakonverentsil vähemalt kahel järjestikusel aastal esinenud.

Sel aastal osalevad lektoritena Sander Pajusalu, Mario Plaas, Jana Jaal, Kristina Rull, Astrid Murumägi, Hannes Kollist, Rainis Venta, Jüri Allik, Jaan Aru, Jaan Olle Andressoo, Kai Kisand, Krista Fischer, Maido Remm ja Elin Org. Esinejate nimekiri on veelgi täienemas!

Traditsiooniliselt annab ühing aastakonverentsil üle ka elutööpreemia “Elutöö Geneetikuna”. Kes sel aastal tunnustuse osaliseks saab, selgub kohapeal.


EstSHG aastakonverentsi raames korraldatakse eeskätt noorteadlastele ja kraadiõppuritele suunatud teeside konkurss.
Palume konkursile esitada kas avaldamata või kuni 2 aasta eest avaldatud teadustöö.

Teeside / abstrakti sisu võib maksimaalselt koosneda kuni 500-st sõnast ning peab koos pealkirja, autorite, viidete ja illustreeriva materjaliga mahtuma ühele lehele. Esitamisel palume lähtuda lisatud formaadijuhistest. Teesidega koos võib esitada ühe lihtsama joonise või skeemi, mis peab mahtuma samale lehele.

Esitatud töödest valib ühingu juhatus välja 6 tööd suulisteks ettekanneteks. Kõik esitatud teesid pannakse konverentsi eel ühingu liikmetele kättesaadavana veebikeskkonda. Posterikonkursi kolme esimese töö esimesed autorid saavad järgmisel aastal ilma osavõtutasuta ühingu aastakonverentsile.

Teesid tuleb saata EstSHG e-maili-aadressile estshg@ebc.ee hiljemalt 30.09.2020. Teeside/abstrakti esitaja on üldjuhul ka teeside esimene autor. Esitaja peab eelnevalt olema konverentsile registreerunud.

Konverentsile registreerumise tasud 2020. aastal:
01.07- 15.10 – liikmele 60 EUR, mitteliikmele 95 EUR
15.10- 13.11 – liikmele 90 EUR, mitteliikmele 120 EUR
14.11- 16.11- liikmele 110 EUR, mitteliikmele 140 EUR.

Tähelepanu hilistele registreerujatele! Registreerumine on võimalik vaid vabade kohtade olemasolul.

 

Püsime terved ja kohtumiseni Haapsalus!

 

Eesti InimeseGeneetika Ühingu juhatus